Link

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์โรงเรียนวานิชวิทยา

  • img01

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
    กิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2562
    กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ วันที่ 7-12 มิถุนายน 2562
    กิจกรรมพิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562